ἀμείρω

ἀμείρω
Grammatical information: v.
Meaning: `bereave' (Pi.)
Compounds: ἀπαμείρω (ρ 322 v. l., Hes.).
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: Solmsen KZ 29, 354 took the verb as an innovation for ἀμέρδω to ἀμέρσαι, ἀμερθῆναι. Cf. Leumann Hom. Wörter 162f. Doubted by Solmsen himself, Wortforschung 11 A. 1. A reconstruction *h₂mer-yō is perfectly possible. - Perhaps here ἀμέρδω.
Page in Frisk: 1,91

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • ἀμείρω — bereave pres subj act 1st sg ἀμείρω bereave pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αμείρω — ἀμείρω (Α) στερώ, αφαιρώ. [ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. συνδέεται ετυμολογικά με τον τ. ἀμέρδω, και προήλθε από τον αόρ. άμερσα αναλογικά προς το σχήμα κείρω (ἔκερσα)] …   Dictionary of Greek

  • ἀμείρειν — ἀμείρω bereave pres inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμείρεσθαι — ἀμείρω bereave pres inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμείρεται — ἀμείρω bereave pres ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμείροντες — ἀμείρω bereave pres part act masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμείρων — ἀμείρω bereave pres part act masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • απαμείρω — (Α) [αμείρω] αποστερώ από κάποιον το μερίδιο του σε κάτι …   Dictionary of Greek

  • ἀνταμείρομαι — ἀντί ἀμείρω bereave pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • mer-5, merǝ- —     mer 5, merǝ     English meaning: to rub, wipe; to pack, rob     Deutsche Übersetzung: “aufreiben, reiben” and “packen, rauben”     Material: O.Ind. mr̥ṇüti, mr̥ṇati “raubt”, ü marī tár “Rauber”, ámr̥ṇat “raubte”, malí mlu “Rauber; but… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.